Thong ke

Dịch vụ của chúng tôi

Image

Tư Vấn & Booking KOL/Influencer/Celeb

 

Image

Phác thảo và lên ý tưởng sự kiện

 

Image

Sản xuất hình ảnh và video quảng bá

 

Image

Tổ chức những chương trình giải trí, concert  lớn nhỏ

 

Image

Hoạch định chiến lược Marketing dài hạn và ngắn hạn